Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Filsafat-Etika Komunikasi
Nama Asing -
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Kurikulum S1 KPI 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 3

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
2. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
3. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
4. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
5. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
6. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
7. 2018/2019 SEMESTER PENDEK A Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
8. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
9. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
10. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Seiren Ikhtiara, M.A.
(19910611 201903 2 027)
11. 2019/2020 SEMESTER PENDEK A Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
12. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
13. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. H. M. Kholili, M.Si.
(19590408 198503 1 005)
14. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C MUH. ZAMRONI
(19780717 200901 1 012)